Pro Deo Advocaat

Laat uw gegevens achter op ons contactformulier en ontvang hulp van een Pro Deo Advocaat uit uw regio.
Direct naar het contactformulier

Strafrecht

Kom in contact met een
Pro Deo Strafrechtadvocaat

Strafrechtadvocaat

Vreemdelingenrecht

Kom in contact met een Pro Deo Vreemdelingenrechtadvocaat

Vreemdelingenrechtadvocaat

Familierecht

Kom in contact met een
Pro Deo Familierecht Advocaat

Familierecht Advocaat

Jeugdrecht

Kom in contact met een
Pro Deo Jeugdrecht Advocaat

Jeugdrecht Advocaat

Arbeidsrecht

Kom in contact met een
Pro Deo Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht Advocaat

Huurrecht

Kom in contact met een
Pro Deo Huurrecht Advocaat

Huurrecht Advocaat

Letselschade

Kom in contact met een
Pro Deo Letselschade advocaat

Letselschade Advocaat

Sociale Zekerheid

Kom in contact met een
Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Veelgestelde vragen

Slachtoffer van een misdrijf? Dit zijn uw rechten.

Een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis die bij slachtoffers diepe sporen nalaat. Het is dan ook goed te weten wat in zo’n geval uw rechten zijn. Slachtofferhulp Nederland Om te beginnen heeft ieder slachtoffer recht op gratis slachtofferhulp. De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland zijn gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van slachtoffers. Zij kunnen u […]

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder regelt de geldzaken van iemand die dat volgens de kantonrechter zelf niet kan. Dat betekent dat de persoon die onder bewindvoering staat (de betrokkene) niet meer zelfstandig mag beslissen over geld, een auto of een woning. Hij of zij wordt daarbij geholpen door een bewindvoerder. Deze bewindvoerder checkt dan bijvoorbeeld of een uitgave […]

Verdachte bij een rechtszaak? Dit zijn uw rechten.

Vermoeden politie en justitie dat u een strafbaar feit hebt gepleegd? Dan wordt u aangemerkt als verdachte. Gelukkig geldt in Nederland dat ieder persoon onschuldig blijft totdat het tegendeel is bewezen. Bovendien kunt u zich als verdachte beroepen op een aantal rechten. Recht op advocaat en tolk Iedere verdachte heeft om te beginnen recht op […]

Juridische problemen en gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro Deo Advocaat)

Wetten en regels zijn er om de samenleving in goede banen te leiden, maar in de praktijk blijkt helaas maar al te vaak dat deze voor menigeen lastig te doorgronden zijn. Wanneer u een juridisch probleem heeft (bijvoorbeeld een ontslagzaak of scheidingskwestie), is het dan ook verstandig professionele assistentie te zoeken van een advocaat. Maar wat als u de hiermee gepaard gaande rekening niet kunt betalen? In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, waardoor u het overgrote deel van de kosten vergoed kunt krijgen. Men spreekt in dit geval ook wel van bijstand op basis van toevoeging of ‘pro deo’.

Verlaging van griffierechten

Wanneer u een juridisch probleem voorlegt aan de rechter, zijn hier bepaalde procedurekosten aan verbonden. Deze procedurekosten noemt men griffierechten. Griffierechten worden automatisch verlaagd wanneer er rechtsbijstand aan u is toegekend. Maar ook als u geen toevoeging ontvangt, heeft u mogelijk toch recht op een tegemoetkoming. In dat geval dient door de Raad voor Rechtsbijstand een inkomensverklaring opgesteld te worden. Dit document wordt gevuld met gegevens van de Belastingdienst, waarna men bij de rechtbank beoordeelt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een korting op de griffiekosten. Het aanvragen van een inkomensverklaring kan digitaal; u kunt de aanvraag zelf indienen met behulp van uw DigiD. Een Pro deo advocaat kan u hierbij ook adviseren.

Rechtsbijstand en eigen bijdrage

Als u aan de voorwaarden voor rechtsbijstand voldoet en dus recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten, betekent dit niet dat juridische bijstand helemaal gratis is. U betaalt vrijwel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is logischerwijs afhankelijk van uw inkomen en vermogen; hoe meer u verdient en/of bezit, des te hoger het bedrag dat u zelf bij de mediator of advocaat dient af te rekenen.
Bij het beoordelen van een aanvraag voor rechtsbijstand kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw verzamelinkomen over het jaar dat twee jaar vóór het huidige jaar ligt. Dit noemt men ook wel het peiljaar. Ter verduidelijking: vraagt u dus in 2015 rechtsbijstand aan, dan toetst men met behulp van cijfers van de Belastingdienst uw jaarinkomen over 2013. Heeft u over dat jaar geen aangifte gedaan, dan gaat men uit van uw belastbaar inkomen.

Hoeveel eigen bijdrage betaalt u?

Zoals gezegd is de hoogte van uw eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen over het peiljaar. Of preciezer: uw fiscaal jaarinkomen over het peiljaar. Daarbij gelden verschillende normen per gezinsvorm; gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen betalen bij hetzelfde inkomen vaak minder eigen bijdrage dan alleenstaanden.
In 2015 geldt dat de eigen bijdrage bij gesubsidieerde rechtsbijstand minimaal € 196 bedraagt. Dit minimum is van toepassing bij een inkomen tot en met € 18.200 voor alleenstaanden of € 25.400 voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen en loopt vervolgens op tot een maximum van € 823 bij een inkomen tot en met € 25.800 of € 36.400 respectievelijk. Boven deze inkomensgrens komt de aanvrager niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand en is de eigen bijdrage dus ook niet langer van toepassing.

Eigen bijdrage bij personen- of familierecht en de hardheidsclausule

Bij zaken in het personen- en familierecht zijn andere normbedragen van toepassing. Hier is aan dezelfde inkomensklassen een hogere eigen bijdrage gekoppeld, oplopend van minimaal € 340 tot maximaal € 849. Heeft uw juridische probleem betrekking op een scheiding of andersoortige vorm van relatiebeëindiging en bent u door omstandigheden niet in staat de verhoogde eigen bijdrage te betalen? Dan kunt u de Raad voor Rechtsbijstand middels het invullen van een aanvraagformulier verzoeken de zogeheten ‘hardheidsclausule’ toe te passen. Wordt uw verzoek gehonoreerd, dan komt de verhoogde eigen bijdrage te vervallen en betaalt u dus het standaardtarief dat bij uw fiscaal jaarinkomen hoort. Een advocaat kan aangeven hoe groot de kans is dat uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Eigen bijdrage bij Lichte Advies Toevoeging

Soms is wekenlange, intensieve juridische bijstand niet noodzakelijk maar kunt u toe met relatief kortlopende assistentie. In dit geval is een lichte advies toevoeging, bedoeld voor zaken waaraan niet meer dan 3 uur werk gespendeerd hoeft te worden, afdoende. Bij deze lichte adviestoevoeging (vaak afgekort tot LAT) gelden andere inkomensnormen en vooral ook een lagere eigen bijdrage dan bij een reguliere toevoeging. Daarbij geldt evenwel ook hier dat de bedragen voor zaken in het personen- en familierecht hoger zijn dan bij andere rechtsgebieden.

Eigen bijdrage bij wettelijke schuldsanering of faillissement

Wanneer u in een schuldsaneringstraject zit of te maken heeft met een faillissement, hoeft u mogelijk slechts de minimale eigen bijdrage te voldoen. U dient deze situatie dan wel kenbaar te maken door ten tijde van uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand een passende eigen verklaring in te vullen.

Wanneer betaalt u helemaal geen eigen bijdrage?

Naast omstandigheden die een korting op de bijdrage rechtvaardigen, zijn er ook situaties denkbaar waarin de Raad voor Rechtsbijstand helemaal geen eigen bijdrage verlangt. Dit doet zich allereerst voor wanneer de rechter een last tot toevoeging beveelt. Ook voor slachtoffers van ernstige gewelds- of zedendelicten geldt dat er bij gesubsidieerde rechtsbijstand geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Daarnaast komt de eigen bijdrage tevens te vervallen wanneer u in detentie verkeert en u geen inkomen hebt, of u minderjarig bent en een bijzondere curator hebt. Mocht u twijfelen of de eigen bijdrage voor u wellicht geschrapt dient te worden, dan biedt uw eigen pro deo advocaat uitkomst. Hij of zij kan u vertellen of u wel of geen eigen bijdrage verschuldigd bent.

Korting op eigen bijdrage

Bij een juridisch probleem is contact met Pro Deo Advocaten.com opnemen vaak een logische eerste stap. Mocht tijdens het contact blijken dat u assistentie nodig heeft van een advocaat en u voldoet aan de inkomenseisen, zal een advocaat u kunnen adviseren om contact op te nemen met het juridisch loket. Als u uw probleem daar voorlegt en aangeeft dat u al een advocaat heeft gesproken kunt u een korting ontvangen van € 53 op uw eigen bijdrage.
In sommige situaties is het niet nodig om contact op te nemen met het Juridisch Loket om in aanmerking te komen voor een korting van € 53 op uw eigen bijdrage. Zo ontvangt u de korting automatisch in het geval van een asielzaak, strafzaak, of wanneer u een bestuurlijke sanctie is opgelegd. Ook wanneer u in een bestuursrechtelijke of civiele zaak de gang naar een hogere instantie maakt (door bijvoorbeeld in hoger beroep te gaan), geldt dat de korting direct van toepassing is. Tot slot kunnen ook procedurele of persoonlijke omstandigheden van invloed zijn. Als u bijvoorbeeld op uiterst korte termijn voor de rechter dient te verschijnen of (vanwege gezondheidsredenen) zeer beperkt mobiel bent, geldt dat contact met het Juridisch Loket niet noodzakelijk is om € 53 in mindering gebracht te zien worden op uw eigen bijdrage. Het laat zich echter raden dat u dan wel aannemelijk dient te kunnen maken dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Hulp van een lokale Pro Deo Advocaat

Verlangt u professionele juridische bijstand zonder torenhoge advocatenkosten? Laat u dan op basis van toevoeging bijstaan door de gerenommeerde advocaten van Pro Deo Advocaat. Vul het formulier op deze pagina met uw gegevens en een ervaren advocaat uit uw regio zoekt zo snel mogelijk contact met u om uw zaak geheel vrijblijvend te bespreken.